Duurzaamheid

Verkerk Verhuur werkt graag mee aan een groene toekomst en zet zich daarom in voor verduurzaming van het bedrijf.

SCHOONMAAK

Voor onze schoonmaak- en hygiëneproducten maken wij gebruik van leverancier Ecolab, die een groen en duurzaam concept hebben. Ecolab is actief in het ontwikkelen van producten en diensten die afval, water- en energieverbruik doen reduceren.

REDUCE, RE-USE, RECYCLE

Wij streven er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat doen we door:

  • Transport zo efficient mogelijk plaats te laten vinden, waardoor de uitstoot van ons wagenpark beperkt blijft.
  • Het scheiden van alle papier, glas, plastic, etc. dat kan worden hergebruikt.